warzywnictwo warzywnictwo
  Mapa witryny | Dojazd     
sobota, 21.09.2019
.
.
Informacje ogólne
- Strona główna
- O Instytucie
- Dyrekcja
- Działalność
- Struktura organizacyjna
- Rada naukowa
- Konferencje i seminaria
- Aktualności
- Dojazd
Prace badawcze
- Współpraca z zagranicą
- Projekty zagraniczne
- Projekty krajowe
- Własność intelektualna
Usługi
- Oferta usługowa
- Szkolenia
Zasoby
- Strony pracowników
- Biblioteka
Wydawnictwa
- Oferta wydawnicza
- Publikacje
- Vegetable Crops Research Bulletin

Wyszukiwanie:
 

 

 

 

 

 

 

 


Biblioteka ::

Biblioteka powstała w momencie utworzenia Instytutu Warzywnictwa w 1964 roku. Jest biblioteką naukową, której kierunek działalności podporządkowany jest potrzebie pomocy w zdobywaniu informacji i materiałów źródłowych niezbędnych w pracach naukowo-badawczych. Gromadzone zbiory o profilu specjalistycznym dotyczą nauk rolniczych:

  • warzywnictwa
  • ogrodnictwa

a także dziedzin pokrewnych - (biologia, botanika, zoologia, entomologia, geografia, ekonomia, ekologia, chemia).
Księgozbiór liczy 10890 woluminów wydawnictw zwartych (książki, broszury, zbiory specjalne). Rocznie do biblioteki wpływa z prenumeraty, wymiany i darów około 120 tytułów czasopism naukowych i popularno – naukowych polskich i zagranicznych.
Użytkownikami biblioteki są pracownicy obu skierniewickich Instytutów: Warzywnictwa oraz Sadownictwa i Kwiaciarstwa, także studenci, producenci, działkowicze, nauczyciele i uczniowie szkół średnich.
Zbiory udostępnia się na miejscu w czytelni oraz wypożycza czytelnikom zapisanym do biblioteki. Zapisać się może każdy. Opłata roczna wynosi 20,00 zł.
Biblioteka współpracuje z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi prowadząc wymianę wydawnictw własnych Instytutu oraz wypożyczenia międzybiblioteczne.
Obsługa czytelników odbywa się z pomocą katalogów bibliotecznych, kartotek dokumentacyjnych oraz tradycyjnych (drukowanych) źródeł informacji (bibliografie, informatory).

W czytelni dostępne są:

  • księgozbiór podręczny,
  • wystawa literatury zagranicznej
  • czasopisma bieżące

Bazy danych dostępne w bibliotece to:

- Baza komputerowa „katalog zbiorów” w systemie SOWA umożliwiający    wyszukiwanie i zestawianie informacji o posiadanych zbiorach. Aktualnie w trakcie tworzenia, dostępna tylko na jednym stanowisku bibliotekarza.
- Baza SIGŻ na CD-ROM - System Informacji o Gospodarce Żywnościowej,
zawierająca informacje z dziedzin warzywnictwa, abonowana przez bibliotekę.
- Baza własna biblioteki Bibl. – Bibliografia Publikacji Pracowników I.Warz.
dostępna w Internecie na stronie domowej Instytutu http://www.inwarz.skierniewice.pl

Wszystkie osoby zainteresowane księgozbiorem i usługami informacyjnymi mogą odwiedzać codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30


INSTYTUT WARZYWNICTWA
im. Emila Chroboczka
BIBLIOTEKA
ul. Konstytucji 3- go Maja 1/3
96- 100 SKIERNIEWICE
tel. 0468332211, wew. 285, 284 fax 0468333186
e- mail: biblioteka@inwarz.skierniewice.pl
gg 10459807