warzywnictwo warzywnictwo
  Mapa witryny | Dojazd     
sobota, 21.09.2019
.
.
Informacje ogólne
- Strona główna
- O Instytucie
- Dyrekcja
- Działalność
- Struktura organizacyjna
- Rada naukowa
- Konferencje i seminaria
- Aktualności
- Dojazd
Prace badawcze
- Współpraca z zagranicą
- Projekty zagraniczne
- Projekty krajowe
- Własność intelektualna
Usługi
- Oferta usługowa
- Szkolenia
Zasoby
- Strony pracowników
- Biblioteka
Wydawnictwa
- Oferta wydawnicza
- Publikacje
- Vegetable Crops Research Bulletin

Wyszukiwanie:
 

 

 

 

 

 

 

 


Oferta wydawnicza ::

Uwaga!
U nas w sprzedaży nowy PROGRAM OCHRONY WARZYW na 2009 rok

W Dziale Upowszechniania jest do nabycia
nowy Program Ochrony Warzyw na rok 2009. Cena 15 zł.

Kontakt:

Dział Upowszechniania,
tel. 046 833 21 56,
e-mail:upow@iwarz.pl


WYDAWNICTWA INSTYTUTU WARZYWNICTWA

Postęp w technologii uprawy warzyw korzeniowych
- Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Publikacja ta to materiały z konferencji. Zawiera streszczenia 10 referatów wygłoszonych podczas konferencji oraz 21 posterów zaprezentowanej na sesji posterowej

2007

 
Terminologia z zakresu jakości i przechowalnictwa owoców, warzyw i kwiatów
Monografia opracowana w celu ujednolicenia terminologii z zakresu przechowalnictwa i obrotu warzywami, owocami i kwiatami

2007

 

X Ogólnopolski Dzień Marchwi

2006

 

"Nauka Praktyce" - Ogólnopolska Konferencja Upowszechnieniowa

2006

w

Ochrona i uprawa pieczarki oraz innych grzybów uprawnych
- Ogólnopolska Konferencja Naukowa

2005

w

- Metodyka: Integrowanej produkcji kalafiorów

2005

 

- Metodyka: Integrowanej produkcji ogórków pod osłonami

2005

 
- Metodyka: Integrowanej produkcji pomidorów pod osłonami

2005

 

Nawadnianie warzyw w uprawach polowych
-
Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Publikacja ta to materiały z konferencji "Nawadnianie warzyw w uprawach polowych", zawiera 5 referatów wygłoszonych na konferencji. Dotyczą one technologii nawadniania warzyw polowych, produkcyjnych efektów stosowania nawodnień w polowej uprawie warzyw na glebie bardzo lekkiej, wpływu sposobu nawadniania na wielkość i jakość plonu kapusty i ogórka, efektów nawadniania kroplowego i płynnego nawożenia w świetle badań Instytutu Warzywnictwa oraz przydatności prototypu urządzenia do mechanicznego układania i wyciągania emiterów liniowych w nawodnieniach podpowierzchniowych warzyw korzeniowych

2005

 

Warzywa Ekologiczne w badaniach i Praktyce
-
Międzynarodowe Warsztaty
Publikacja ta zawiera 18 streszczeń referatów wygłoszonych w czasie trwania "Międzynarodowych Warsztatów - Warzywa ekologiczne w badaniach i praktyce" (streszczenia w języku polskim i angielskim). Obejmują one m.in. stan obecny i plany rozwoju rolnictwa ekologicznego w Unii Europejskiej i w Polsce, wyniki badań prowadzonych doświadczeń.

2005

w

IX Ogólnopolski Dzień Marchwi

2005

 

"Nauka Praktyce" - Ogólnopolska Konferencja Upowszechnieniowa

2005

 

"Nauka Praktyce" - Ogólnopolska Konferencja Upowszechnieniowa

2004

 

Uprawa i ochrona pieczarki - Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Publikacja zawiera 11 referatów wygłoszonych na konferencji "Ochrona i uprawa pieczarki oraz innych grzybów uprawnych. Dotyczą one zagadnień związanych z aktualnymi problemami polskiego pieczarkarstwa po przystąpieniu do UE, problemów związanych z uprawą pieczarek w praktyce, wpływu globalizacji światowego handlu pieczarkami na rynek pieczarek w Polsce, zagadnień związanych z występowaniem i zwalczaniem zielonych pleśni, nowości w ochronie grzybów przed chorobami i szkodnikami oraz wielkotowarowej uprawy boczniaka i twardziaka (shii-take)

2004

w

Aktualne zagadnienia polowej produkcji warzyw
-
Ogólnopolska Konferencja Naukowa

2004

w
"Nauka Praktyce" - Ogólnopolska Konferencja Upowszechnieniowa

2003

 

Integrowana uprawa buraka ćwikłowego

2003

 

Integrowana uprawa rabarbaru ogrodowego

2003

 
"Uprawa warzyw do przetwórstwa" - Konferencja Naukowa

2003

 

Integrowana uprawa marchwi

2003

w- nakład wyczerpany,pozycja dostępna w Bibliotece IWarz.
 

NOWOŚCI WARZYWNICZE


W Nowościach Warzywniczych
- (Vegetable Crops News)
są publikowane ciekawe wstępne wyniki badań z prac eksperymentalnych, często 1-2 letnich, które z tego powodu nie mogą być zamieszczane w innych czasopismach lub periodykach naukowych, artykuły dyskusyjne i przeglądowe, prace zawierające tylko nowe opracowania technologiczne, nowe programy nawozowe, ochrony roślin, charakterystyki nowych odmian oraz materiały z konferencji i sympozjów naukowych organizowanych w Instytucie Warzywnictwa. Publikowane prace mają charakter poznawczy i praktyczny, dotyczą aktualnych kierunków prowadzonych badań oraz najpilniejszych potrzeb praktyki warzywniczej. Przeznaczone są dla specjalistów z różnych działów produkcji ogrodniczej (pracownicy naukowi, kadra instruktorska) oraz producentów warzyw.
Wydawnictwo w języku polskim ze streszczeniami
w języku angielskim.48/2009
patrz spis treści poniżej
20 zł
47/2008
patrz spis treści poniżej

25 zł

46/2008
patrz spis treści poniżej
 25 zł
45/2007
patrz spis treści poniżej
25 zł
44/2007
patrz spis treści poniżej
25 zł
43/2006
materiały z Miedzynarodowej Konferencji Naukowej
Nowe tendencje w produkcji cebuli w aspekcie jakości i wymagań w Unii Europejskiej"

25 zł

42/2006
materiały z Miedzynarodowej Konferencji
"Aktualne możliwości ochrony warzyw przed chorobami szkodnikami i chwastami w integrowanej oraz ekologicznej technologii uprawy"
NAKŁAD WYCZERPANY Pozycja dostępna w Bibliotece IWarz.

 

41/2005
materiały z: "Międzynarodowe warsztaty, Warzywa ekologiczne w badaniach i praktyce"
NAKŁAD WYCZERPANY Pozycja dostępna w Bibliotece IWarz.

40/2005
materiały z Konf. "Rośliny cebulowe"
NAKŁAD WYCZERPANY Pozycja dostępna w Bibliotece IWarz.

39/2004
materiały z Konf.
"Integrowana uprawa warzyw kapustowatych"

30 zł

38/2004
materiały z Konferencji Międzynarodowej Sieci Naukowej
"Grupa cebulowa- 2004"

20 zł

37/2003

materiały z konf.
"Warzywa cebulowe"

20 zł

36/2003
aktualne kierunki w ochronie warzyw polowych

20 zł

35/1999
artykuły dotyczące produkcji kapusty głowiastej białej- wczesnej

5 zł

34/1999
technika w warzywnictwie szklarniowym

5 zł

31/1997
nowoczesne tunele, płaska hydroponika w gruncie, choroby chrzanu, dezynfekcja w pieczarkarstwie, przechowalnictwo warzyw- kontrolowana atmosfera

5 zł

30/1997
ogórki i pomidory w gruncie- ochrona, hodowla, odmiany papryki do uprawy w gruncie

5 zł

29/1996
podłoża do produkcji rozsad, herbicydy-włóknina- marchew wczesna, sałata masłowa pod osłonami- azotany, zwalczanie chorób pieczarki

5 zł

 

 

nr48/2009

SPIS TREŚCI
(Contents)

1. Katarzyna Adamczewska-Sowińska, Eugeniusz Kołota
Porównanie plonowania i wartości odżywczej odmian pora przeznaczonych na zbiór jesienią
Comparison of yielding and nutritional value of leek cultivars grown for autumn harvest

2. Piotr Chohura, Eugeniusz Kołota
Ocena plonowania wybranych odmian pomidora szklarniowego uprawianego na wełnie mineralnej
Evaluation of yielding of some greenhouse tomato culivars grown in rockwool

3. Aleksandra Gidelska, Józef Robak
Skuteczność cyjanamidu wapniowego CACN2 w zwalczaniu kiły kapusty (Plasmodiophora brassicae)
Effect of calcium cyanamide in the control of clubroot disease (Plasmodiophora brassicae)

4. Beata Kowalska
Substancje roślinne w zwalczaniu bakterii fitopatogenicznych
Control of plant pathogenic bacteria by natural products from plants

5. Hanna Legutowska, Natalia Zwolińska
Szkodliwe nicienie kwarantannowe w Polsce oraz znajdujące się na liście EPPO 
Harmful quarantine nematoda in Poland and present on EPPO list

6. Andrzej Lewandowski
Selektywność syntetycznego feromonu na rolnicę zbożówkę (Agrotis segetum Schiff.) w stosunku do innych gatunków z rzędu Lepidoptera
Selectivity of pheromone dispenser for turnip moth (Agrotis segetum Schiff.) in relation to other Lepidoptera species

7. Piotr Siwek, Izabela Gryza
Zastosowanie doniczek z włóknin biodegradowalnych
w produkcji rozsady pomidora 
The use of biodegradable non-wovens pots in tomato seedling production

8. Janusz Suszyna
Wpływ sposobu prowadzenia roślin na strukturę plonu pomidora w uprawie polowej przy palikach 
The influence of training methods on yield structure of staked tomatoes grown in the field

9. Anna Wrzodak, Franciszek Adamicki
Wpływ temperatury i odmiany na trwałość przechowalniczą pomidorów z cechą lsl 
The influence of temperature and cultivars on the storage life of lsl tomato fruits

nr47/2008

SPIS TREŚCI
(Contents)

1. Jan Borkowski, Barbara Dyki, Anna Felczyńska
Wpływ saletry wapniowej,  Biochikolu 020 PC i tytanitu na zamieranie liści zwijających główkę u kapusty pekińskiej
Influence of calcium nitrate, Biochikol 020 PC and tytanit on the appearance of tipburn on the Chinese cabbage
 

2. Urszula Smolińska, Michał Oskiera
Bakterie chorobotwórcze występujące na warzywach kapustnych
Bacteria pathogenic to Brassica vegetables 

3. Maria Tendaj, Barbara Mysiak
Plon i jakość cebul szalotki uprawianej z siewu i rozsady
Yield and quality of shallot bulbs cultivated from direct sowing and transplants 

4. Dorota Łabanowska-Bury
Nowy gatunek biedronki w Polsce: biedronka azjatycka (Harmonia axyridis Pallas, 1773) – zagrożenie czy broń biologiczna?
New species of coccinellid in Poland: multicolored asian lady beetle (Harmonia axyridis Pallas, 1773) – threat or biological control agent? 

5. Katarzyna Woszczyk
Żarłoczność dziubałeczka mączlikowego (Macrolophus caliginosus Wagner) (Heteroptera, Miridae) w stosunku do mączlika szklarniowego (Trialeurodes vaporariorum Westwood) i przędziorka chmielowca (Tetranychus urticae Koch) – głównych szkodników pomidora
The voracity of Macrolophus caliginosus Wagner (Heteroptera, Miridae) towards twospotted spider mite (Tetranychus urticae Koch) and greenhouse whitefly (Trialeurodes vaporariorum Westwood) – the main tomato pests 

6. Józef Robak, Jan Sobolewski, Aleksandra Gidelska
Skutki wynikające z wycofania środków wchodzących w skład zapraw nasiennych dla cebuli 
Effects resulting from resignations of active ingredients of products of seed treatments for onion 

7. Grażyna Jurgiel-Małecka
Wpływ nawożenia azotem na wielkość i jakość plonu szalotki
The effect of nitrogen fertilization on the shallot yield quantity and quality 

em>8. Anna Wrzodak
Wpływ pozbiorczego traktowania preparatem Semperfresh na trwałość przechowalniczą owoców pomidora
The influence of postharvest treatment by Semperfresh on the storage life of tomato fruits

nr46/2008

SPIS TREŚCI

1. Marcin Kidoń, Janusz Czapski, Dorota Witrowa-Rajchert
Możliwości zastosowania korzeni purpurowych odmian marchwi jako surowca w przemyśle owocowo-warzywnym
Potential uses of purple carrot roots cultivar in fruit and vegetable industry

2. Ryszard Kosson, Justyna Szwejda
Wpływ przechowywania na jakość chrzanu świeżego i przetworzonego
Impact of storage on quality of fresh and processed horseradish

3. Bożena Nawrocka
Perspektywy biologicznego zwalczania mszyc i gąsienic występujących na kapuście w uprawach ekologicznych
Perspectives of aphids and caterpillars biological control in organic cabbage production

4. Czesław Ślusarski, Magdalena Szczech
Wstępna ocena disiarczku dimetylu i tymolu jako potencjalnych środków do odkażania gleby
Preliminary assessment of dimethyl disulphide and thymol as potential soil disinfectants

5. Urszula Smolińska, Beata Kowalska
Grzyby z rodzaju Trichoderma - szansa w ochronie roślin czy złudna nadzieja?
Fungi from Trichoderma genera - the chance in the plant protection or just a dream

6. Justyna Szwejda
Flawonoidy warzyw i ich wpływ na zdrowie człowieka
Flavonoids of vegetables and their importance for human health

7. Robert Wrzodak
Nowe możliwości zwalczania mszyc na warzywach kapustnych przy zastosowaniu insektycydu Eforia 65 ZC
New possibilities in control of aphids on cabbage plants with insecticide Eforia 65 ZC

 

nr45/2007

SPIS TREŚCI

1. Franciszek Adamicki
Wpływ etylenu na spoczynek i wyrastanie cebuli 
Role of ethylene on dormancy and sprouting of onions

2. Marzanna Dziurda, Marian Pędziński, Wojciech Matuszak
Ocena plonowania i wartości technologicznej próbnych mieszańców marchwi ze “Spójni” Nochowo 
Assessment of yield and technological value of new hybrids of carrot from “Spójnia” Nochowo 

3. Ewa Jabłońska-Ryś
Zawartość poliacetylenów w suszach z selera korzeniowego
The content of polyacetylenes in dried celeriac 

4. Ryszard Kosson
Wykorzystanie analizy fluorescencji chlorofilu do wykrywa-nia stresów temperaturowych u warzyw i owoców oraz oceny ich stanu fizjologicznego 
Importance of chlorophyll fluorescence analysis in postharvest quality evaluation of vegetables and fruits and their physiological state 

5. Jan Świetlik
Rynek warzyw korzeniowych w Polsce i Niemczech 
The market of root vegetables in Poland and Germany 

6. Anna Wrzodak
Zastosowanie metylocyklopropenu (1-MCP) – regulatora wzrostu przedłużającego trwałość i jakość warzyw 
Methylcyclopropene (1-mcp) – a growth regulator prolonging the storage durability and quality of vegetables

7. Anna Wrzodak
Stosowanie powłok jadalnych na owocach i warzywach
Application of edible coatings on fruits and vegetables

nr44/2007

SPIS TREŚCI

 1. Adam Dobrzański, Zbigniew Anyszka
Integrowana ochrona brokułu przed chwastami z uwzględnieniem herbicydu Ramrod flo 480 SC 
Integrated weed management in broccoli, using herbicide Ramrod flo 480 SC

2. Adam Dobrzański, Jerzy Pałczyński
Nowy sposób ochrony cebuli przed chwastami zredukowanymi dawkami oksyfluorofenu
The microrates of oxyfluorfen – a new way of weed control in drilled onion

3. Józef Babik
Przydatność nawozów do produkcji warzywniczej w badaniach Instytutu Warzywnictwa
Usability of fertilizers to vegetable production in the research of Research Institute of Vegetable Crops

4. Władysław Macias, Jan Sobolewski
Oparzelizna rakowa - mało znana w Polsce faza rozwoju raka bakteryjnego na pomidorze (Corynebacterium michiganense subsp. michiganensis)
Canker burn – phase of bacterial tomato canker (Corynebacterium michiganense subsp. michiganensis) little know in Poland

5. Justyna Damięcka
Wrażliwość izolatów grzyba Verticillium fungicola (Preuss) Hasselbrauk sprawcy suchej zgnilizny pieczarki (Agaricus bisporus (Lange) Imbach) na prochloraz-Mn
Susceptibility of the mushroom patogen Verticillium fungicola (Preuss) Hasselbrauk – causal agent of dry bubble disease of the cultivated button mushroom Agaricus bisporus (Lange) Imbach to prochloraz-Mn

6. Jan Szymański
Nowe dezynfektanty dla pieczarkarstwa: Licosil Taby i Top Mycel 3000
New disinfectants for cultivated mushroom room: Licosil Taby and Top Mycel 3000

7. Ryszard Kosson
Systemy jakości produktów ogrodniczych w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej
Quality systems for horticultural products in Poland after accession to EU

8. Krystyna Elkner
Zdrowotne właściwości warzyw
Health promoting properties of vegetables

nr43/2006

SPIS TREŚCI

1. Chris de Visser, Rob van den Broek, Lubbert van den Brink
Fuzaryjne gnicie cebuli w Holandii
Fusarium basal rot in The Netherland

2. Adam Dobrzański
Zachwaszczenie wtórne cebuli z siewu, ze szczególnym uwzględnieniem żółtlicy drobnokwiatowej
Secondary weed infestation, particularly Galinsoga parviflora, in direct drilled onion

3. Bożena Nawrocka
Zwalczanie wciornastka tytoniowca w ekologicznej, integrowanej i konwencjonalnej uprawie cebuli
Control of thrips tabaci in ecological, integrate and conventional onion growing system

4. Ewa Milczyńska, Marek Litka
Wyniki badań odmian cebuli wpisanych do krajowego rejestru
Results of the onion variety trials

5. Kazimierz Felczyński
Nowe elementy w uprawie cebuli ozimej
New growing elements of wintering onion

6. Franciszek Adamicki
Nowe kierunki w przechowywaniu cebuli
New methods of onion storage

7. Beata Kowalska
Bakteryjne choroby cebuli
Bacterial onion diseases

8. Adam Dobrzański, Zbigniew Anyszka
Ściółka z folii biodegradowalnej do regulowania zachwaszczenia w integrowanej i ekologicznej uprawie warzyw
Biodegradable polymer mulches for weed management in integrated and organic vegetable crops cultivation


nr42/2006

SPIS TREŚCI

1. Wiesław Wawiernia
Rolnictwo ekologiczne w Polsce (środki ochrony roślin w uprawie ekologicznej)
Organic farming position in Poland (plant protection products in organic farming)

2. Zbigniew T. Dąbrowski, Magdalena Wiśniewska
Ocena wdrażania systemu integrowanej produkcji roślin warzywnych w Polsce
Evaluation of adoption of integrated vegetable crop production in Poland

3. Małgorzata Surawska, Rafał Kołodziejczyk
Zużycie środków ochrony roślin w Polsce
Consumption of plant protection products in Poland

4. Józef Robak
Ochrona warzyw przed chorobami w integrowanym i ekologicznym systemie uprawy w Polsce
Vegetable crops protection against diseases in integrated and organic production in Poland

5. M. Reuveni, G. Pipko, D. Neifeld, E. Finkelstein, B. Malka, Y. Hornik
Nowy środek naturalny zawierający olejek eteryczny z krzewu herbacianego do zwalczania chorób grzybowych
New organic formulation of essential tea tree oil for the control of plant diseases

6. Jerzy Szwejda
Monitorowanie zagrożeń powodowanych przez szkodniki występujące na roślinach warzywnych
Pest monitoring in the protection of vegetable crops

7. Grzegorz Doruchowski
Aspekty ochrony warzyw
Technical and organizational aspects of vegetable crop protection

8. Edmund Hummel, Beate Ruch, Hubertus Kleeberg
Uwagi odnośnie rejestracji środka NeemAzal-T/S w ochronie warzyw i ziół przed szkodnikami
Registration situation of NeemAzal-T/S in vegetables and herbs

9. Rafael Rodman
Ekologiczne metody zwalczania szkodników w Izraelu
Organic pest management in Israel

nr41/2005

SPIS TREŚCI

1. Wiesław Podyma, Wiesław Wawiernia
Działania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rzecz rolnictwa ekologicznego 
Activity of Ministry of Agriculture and Rural Development towars organic farming

2. Marco Schlueter
Grupa ifoam eu - rozwój i perspektywy rolnictwa ekologicznego w krajach Unii Europejskiej 
Ifoam eu-group - development and perspectives for organic farming in Europe Member States

3. Roman Andrzej Śniady, Urszula Kozaczuk, Ewa Grzyś, Katarzyna Kopacka
Rolnictwo ekologiczne w Polsce - historia, stan obecny i przyszłość 
History, present status and future of the organic farming in Poland

4. Marta Klimeková, Zuzana Lehocká
Słowacki plan działania dla rolnictwa ekologicznego – ideał i rzeczywistość 
Slovak action plan for the development of organic farming – ideal and reality

5. Zbigniew T. Dąbrowski, Dorota Łabanowska-Bury
Wielostronne oddziaływania rolnictwa ekologicznego: doświadczenia w Zjednoczonym Królestwie (uk) 
Extended impacts of ecological farming: the United Kongdom experience

6. Jerzy Szymona
Problemy rynku i marketingu produktów ekologicznych w Polsce 
Problems of organic market and marketing in Poland

7. Jarmila Chladova
Żywność ekologiczna – rynek regionalny a sprzedaż hurtowa w Republice Czeskiej 
Bio Market - Czech Republic- Regional Food vs. wholesale

8. Henryk Skórnicki
Doradztwo w rolnictwie ekologicznym 
Advisory system in organic farming

9. Wijnand Sukkel
Perspektywy ekologicznych metod produkcji 
Organic farming methods in perspective

10. Anna Szafirowska, Irena Babik
Warzywnictwo ekologiczne w badaniach Instytutu Warzywnictwa 
Organic vegetables in studies of Research Institute of Vegetable Crops

11. Józef Robak, Bożena Nawrocka
Obecne możliwości zwalczania chorób i szkodników w ekologicznej uprawie warzyw w Polsce 
Actually available tools for disease and pests management in organic farming 

12. Roger White
Rolnictwo ekologiczne - wybór tylko dla najlepszych rolników 
Organic farming - only as an option for the very best farmers 

13. Dorota Labanowska-Bury
Metody ochrony roślin warzywnych przed szkodnikami w produkcji ekologicznej 
Methods of control various pests on vegetable crops in organic production systems – literature review 

14. Pieter Bleeker
Zwalczanie chwastów w uprawach ekologicznych 
Weed control in organic farming

15. Sławomir Kołosowski
Problemy produkcji warzyw w gospodarstwach ekologicznych 
Problems of vegetable production on organic farms 

nr40/2005

SPIS TREŚCI

1. Jan Świetlik
Konkurencyjność polskiej produkcji cebuli na wspólnym rynku nowej Unii Europejskiej
The competitiveness of polish onion production on the common market of new extended European Union

2. Franciszek Adamicki
Produkcja cebuli w kraju i w Europie w roku 2004
Onion production in Poland and Europe in 2004

3. Maria Tendaj, Robert Gruszecki
Aktualne zagadnienia produkcji cebuli dymki
Current problems of onion sets production

4. Teresa Kotlińska, Stanisław Kaniszewski, Alicja Kwiecień
Porównanie metod uprawy siedmiolatki (Allium fistulosum L.)
Comparison of growing methods of bunching onion (Allium fistulosum L.)

5. Bożena Nawrocka
Zasady przyznawania certyfikatu z zakresu integrowanej produkcji warzyw
Principles of grant certification for integrated production

6. Adam Dobrzański, Jerzy Pałczyński
Problem chwastów i metody ograniczania zachwaszczenia w cebuli ozimej
The problem of weeds and weed management
in overwintered onion

7. Jerzy Szwejda
Przegląd gatunków szkodników aktualnie zagrażających uprawom cebuli w Polsce
Review of pests actually threatening of onion in Poland

8. Józef Robak, Agnieszka Ostrowska
Aktualnie występujące choroby infekcyjne na plantacjach cebuli
The present appearance of onion diseases

9. Maria Grzegorzewska, Franciszek Adamicki
Wpływ warunków meteorologicznych w czasie dojrzewania i terminu zbioru na jakość i trwałość przechowalniczą cebuli
Effect of weather conditions during ripening and harvest time on the quality and storability of onionnr 39/2004

SPIS TREŚCI


1. Dr Bożena Nosecka, mgr inż. Janusz Mierwiński
Rynek kapusty w Polsce
Cabbage market in Poland

2. Doc. dr hab. Bożena Nawrocka
Integrowana uprawa warzyw kapustnych - uwarunkowania prawne
Integrated production of head cabbage - legislation

3. Dr Piotr Kamiński
Aktualne kierunki hodowli roślin kapustowatych
w Instytucie Warzywnictwa
Progress trends in the breeding of cabbage plants
at the Research Institute of Vegetable Crops

4. Mgr Elżbieta Zawiślak
Hodowla odmian mieszańcowych kapusty głowiastej białej
w KHNO Polan sp. z o.o.
Hybrid varieties breeding programme of white cabbage
in "Polan" enterprise

5. Dr Józef Babik, dr Irena Babik, dr Jacek Dyśko, dr Konstanty Grudzień
Wpływ