warzywnictwo warzywnictwo
  Mapa witryny | Dojazd     
sobota, 21.09.2019
.
.
Informacje ogólne
- Strona główna
- O Instytucie
- Dyrekcja
- Działalność
- Struktura organizacyjna
- Rada naukowa
- Konferencje i seminaria
- Aktualności
- Dojazd
Prace badawcze
- Współpraca z zagranicą
- Projekty zagraniczne
- Projekty krajowe
- Własność intelektualna
Usługi
- Oferta usługowa
- Szkolenia
Zasoby
- Strony pracowników
- Biblioteka
Wydawnictwa
- Oferta wydawnicza
- Publikacje
- Vegetable Crops Research Bulletin

Wyszukiwanie:
 

 

 

 

 

 

 

 


O Instytucie ::

Instytut Warzywnictwa został utworzony 1 września 1964 roku zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów podjętą 13 lipca 1964 r. na bazie istniejącego w Skierniewicach Zakładu Warzywnictwa IUNG w Puławach działającego od 1957 roku. Istniejący Zakład Warzywnictwa obejmował 7 pracowni, z których 5 było zlokalizowanych w Skierniewicach tj. pracownia agrotechniki, mechanizacji, fizjologii i nawożenia, ochrony roślin, przetwórstwa i przechowalnictwa oraz pracownię hodowli w Regułach i pracownię ekonomiki w Warszawie. Inicjatorem utworzenia i pierwszym dyrektorem nowo powstałego Instytutu został prof. dr hab. Emil Chroboczek, który był również pomysłodawcą wielu nowych kierunków prac badawczych realizowanych w jednostce. Funkcję dyrektora pełnił do momentu przejścia na emeryturę w roku 1972. Oprócz pracy naukowej i kierownictwa Instytutem prof. E. Chroboczek poświęcał dużo uwagi na prace restauracyjne pałacu oraz adaptację oficyn dla celów nowej placówki badawczej. Przywrócenie świetności pałacu, w całym blasku jego stylu, jest osobistą zasługą prof. E. Chroboczka. W dowód ogromnych zasług organizacyjnych związanych z powstaniem i rozwojem Instytutu, osiągnięć naukowych i propagowania nauki warzywniczej w roku 2004 Rada Naukowa I Warz. podjęła uchwałę o nadanie jego imienia Instytutowi Warzywnictwa.
   W latach 1972 - 1981 dyrektorem Instytutu był prof. dr hab. Zbigniew Gertych, w latach 1981 - 1990 - prof. dr Jerzy Skierkowski, prof. dr hab. Józef Bąkowski (16.07.1990 – 15.04.1991), dr Kazimierz Viscardi (16.04.1991 –31.10.1991), prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski (1.11.1991 - 27.02. 2008).  Od 28 lutego 2008 Instytutem kieruje prof. dr hab. Franciszek Adamicki
   Badania z zakresu warzywnictwa mają długoletnią tradycję i zostały rozpoczęte w Skierniewicach już w 1922 r. po założeniu przez prof. dr Feliksa Kotowskiego wieloletniego doświadczenia z nawożeniem roślin warzywniczych. Powstała w 1918 r. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego zorganizowała na terenie Osady zakłady naukowe - genetyki i hodowli roślin, fitopatologii, uprawy i hodowli warzyw, sadownictwa, architektury i parkoznawstwa. Dzięki pracy tych zakładów Skierniewice zasłynęły już wówczas na całym świecie jako ośrodek myśli naukowej oraz postępu w dziedzinie ogrodnictwa w Polsce. W 1928 roku założono sad pomologiczny, w 1933 r. wybudowano przechowalnię cebuli, w 1935 r. chłodnię lodową systemu Coopera, w 1936 r. zespół szklarni a w 1938 chłodnię maszynową. W okresie okupacji, placówki SGGW w Skierniewicach, zostały włączone do Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach. Kierownikiem całego obiektu został mianowany prof. dr Emil Chroboczek, dzięki temu mogły być prowadzone stałe doświadczenia nawozowe.
Obecnie Instytutu posiada specjalistyczne laboratoria wyposażone w nowoczesną aparaturę naukową, dysponuje też dobrze zorganizowanym polem doświadczalnym, spełniającym warunki organizacyjno - techniczne zwane „Zasadami Dobrej Praktyki Eksperymentalnej”, certyfikowanym „Polem Ekologicznym” i nowocześnie wyposażoną chłodnią doświadczalną. Cztery Pracownie Instytutu – Entomologii, Fitopatologii, Herbologii, Przechowalnictwa i Fizjologii Pozbiorczej - uzyskały w 2005 r. upoważnienia do prowadzenia badań skuteczności działania środków ochrony roślin i regulatorów wzrostu. Daje to możliwość podejmowania różnych badań na zlecenie jednostek krajowych i zagranicznych. Instytut prowadzi szeroką współpracę zagraniczną z wieloma placówkami naukowymi w krajach Europy, Stanach Zjednoczonych, Chinach, Japonii i Izraelu. Pracownicy Instytutu Warzywnictwa uczestniczą w realizacji projektów międzynarodowych, biorą czynny udział w krajowych i międzynarodowych towarzystwach naukowych.
Instytut posiada udziały w dwóch spółkach:
1. WZD Spółka z o.o., ul Zdrojowa 2, 43-200 Pszczyna
2. IWARZ-PNOS Sp. z o.o., ul. Wiejska 1, Reguły, 05-816 Michałowice.