warzywnictwo warzywnictwo
  Mapa witryny | Dojazd     
sobota, 21.09.2019
.
.
Informacje ogólne
- Strona główna
- O Instytucie
- Dyrekcja
- Działalność
- Struktura organizacyjna
- Rada naukowa
- Konferencje i seminaria
- Aktualności
- Dojazd
Prace badawcze
- Współpraca z zagranicą
- Projekty zagraniczne
- Projekty krajowe
- Własność intelektualna
Usługi
- Oferta usługowa
- Szkolenia
Zasoby
- Strony pracowników
- Biblioteka
Wydawnictwa
- Oferta wydawnicza
- Publikacje
- Vegetable Crops Research Bulletin

Wyszukiwanie:
 

 

 

 

 

 

 

 


Struktura organizacyjna ::

Zakłady i Pracownie Naukowe

ZAKŁAD GENETYKI, HODOWLI I BIOTECHNOLOGII
ul. Rybickiego 15/17
96-100 Skierniewice
tel. 46 833 41 93
Kierownik Zakładu - doc. dr hab. Elżbieta U. Kozik

Pracownia Hodowli i Biotechnologii
ul. Rybickiego 15/17
96-100 Skierniewice
tel. 46 833 41 93
Kierownik Pracowni - doc. dr hab. Elżbieta U. Kozik

doc. dr hab.

Elżbieta Urszula Kozik elzbieta.kozik@iwarz.pl

doc. dr hab.

Barbara Dyki barbara.dyki@iwarz.pl

 dr

Piotr Kamiński piotr.kaminski@iwarz.pl

 dr

Hanna Habdas hanna.habdas@iwarz.pl

 dr

Mirosława Staniaszek miroslawa.staniaszek@iwarz.pl

 mgr

Marzena Nowakowska marzena.nowakowska@iwarz.pl

 mgr

Urszula Kłosińska urszula.klosinska@iwarz.pl

 mgr

Renata Nowak renata.nowak@iwarz.pl

mgr

Wojciech Szczechura wojciech.szczechura@iwarz.pl

Samodzielna Pracownia Kultur Tkanek
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
tel. 46 833 22 11 wew. 258
Kierownik Pracowni - prof. dr hab. Krystyna Górecka

prof. dr hab.

Krystyna Górecka krystyna.gorecka@iwarz.pl

dr

Dorota Krzyżanowska dorota.krzyzanowska@iwarz.pl

 mgr

Waldemar Kiszczak waldemar.kiszczak@iwarz.pl

 mgr

Urszula Kowalska urszula.kowalska@iwarz.pl

mgr

Agata Załuska agata.zaluska@iwarz.pl

Pr
acownia Zasobów Genowych
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
tel. 46 833 22 11 wew.253
Kierownik Pracowni - dr Teresa Kotlińska

dr

Teresa Kotlińska teresa.kotlinska@iwarz.pl

 mgr

Katarzyna Machnicka  

mgr

Marta Olas marta.olas@iwarz.pl
inż. Alicja Kwiecień alicja.kwiecien@iwarz.pl  
inż. Elżbieta Kapusta elzbieta.kapusta@iwarz.pl

ZAKŁAD UPRAWY I NAWOŻENIA
ul. Rybickiego 15/17
96-100 Skierniewice
tel. 46 833 28 75
Kierownik Zakładu - prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski

Pracownia Uprawy Warzyw
ul. Rybickiego 15/17
96-100 Skierniewice
tel. 46 833 28 75; 46 833 28 76
Kierownik Pracowni - dr Józef Babik

prof. dr hab.

Stanisław Kaniszewski stanislaw.kaniszewski@iwarz.pl

dr

Józef Babik jozef.babik@iwarz.pl

dr

Irena Babik irena.babik@iwarz.pl

dr

Kazimierz Felczyński kazimierz.felczynski@iwarz.pl

dr

Jacek Dyśko jacek.dysko@iwarz.pl

dr

Agnieszka Stępowska agnieszka.stepowska@iwarz.pl

dr

Anna Szfirowska-Walędzik anna.szafirowska@iwarz.pl

mgr

Teresa Sabat  teresa.sabat@iwarz.pl
inż. Elżbieta Panasiuk elzbieta.panasiuk@iwarz.pl

mgr inż.

Artur Kowalski artur.kowalski@iwarz.pl

Zespół Mechanizacji Warzywnictwa
ul. Rybickiego 15/17
96-100 Skierniewice
tel. 46 833 28 76

Pracownia Nawożenia
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
tel. 46 833 42 52; 46 833 22 11 wew. 216, 236, 219
Kierownik Pracowni - dr Waldemar Kowalczyk

dr

Waldemar Kowalczyk  waldemar.kowalczyk@iwarz.pl

dr

Ryszard Górecki  ryszard.gorecki@iwarz.pl

mgr

Anna Felczyńska  anna.felczynska@iwarz.pl

Samodzielna Pracownia Grzybów Uprawnych
ul. Rybickiego 15/17
96-100 Skierniewice
tel. 46 833 46 91
Kierownik Pracowni - doc. dr hab. Czesław Ślusarski

doc. dr hab.

Czesław Ślusarski

czeslaw.slusarski@iwarz.pl

dr hab.

Jan Szymański jan.szymanski@iwarz.pl

 mgr

Zbigniew Uliński zbigniew.ulinski@iwarz.pl

dr inż.

Joanna Szumigaj-Tarnowska joanna.szumigaj@iwarz.pl

ZAKŁAD OCHRONY ROŚLIN
ul. Kościuszki 2
96-100 Skierniewice
tel. 46 833 22 11 wew. 227, 261
Kierownik Zakładu - prof. dr hab. Józef Robak

Pracownia Fitopatologii
ul. Kościuszki 2
96-100 Skierniewice
tel. 46 833 22 11 wew. 227, 261
Kierownik Pracowni - prof. dr hab. Józef Robak

 prof. dr hab.

Józef Robak   jozef.robak@iwarz.pl

 dr

Jan Sobolewski  jan.sobolewski@iwarz.pl

mgr

Agnieszka Ostrowska  agnieszka.ostrowska@iwarz.pl

mgr

Aleksandra Gidelska  aleksandra.gidelska@iwarz.pl

inż.

Jan Woźniak  

Pracownia Entomologii

ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
tel. 46 833 22 11 wew. 208, 245; 46 833 31 17
Kierownik Pracowni - dr Maria Rogowska

dr

Maria Rogowska maria.rogowska@iwarz.pl

dr

Stanisław Kotliński stanislaw.kotlinski@iwarz.pl

dr

Dorota Łabanowska-Bury dorota.bury@iwarz.pl

mgr

Robert Wrzodak robert.wrzodak@iwarz.pl

mgr

Katarzyna Woszczyk katarzyna.woszczyk@iwarz.pl

mgr

Andrzej Lewandowski andrzej.lewandowski@iwarz.pl

mgr

Dariusz Rybczyński dariusz.rybczynski@iwarz.pl
 
Pracownia Herbologii
ul. Rybickiego 15/17
96-100 Skierniewice
tel. 46 833 42 71
Kierownik Pracowni - dr Zbigniew Anyszka

 dr

Zbigniew Anyszka zbigniew.anyszka@iwarz.pl

mgr

Małgorzata Kohut malgorzata.kohut@iwarz.pl

inż.

Krzysztof Komorowski  

Pracownia Mikrobiologii
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96 - 100 Skierniewice
tel. 46 833 22 - 11 wew. 229,248,251
Kierownik Pracowni - doc. dr hab. Urszula Smolińska

doc. dr hab.

Urszula Smolińska  urszula.smolinska@iwarz.pl

 dr

Magdalena Szczech  magdalena.szczech@iwarz.pl

 mgr

Beata Kowalska  beata.kowalska@iwarz.pl

mgr

Michał Oskiera  michal.oskiera@iwarz.pl

ZAKŁAD PRZECHOWALNICTWA I PRZETWÓRSTWA
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
tel. 46 833 26 04; 46 833 22 11 wew. 211
Kierownik Zakładu - prof. dr hab. Ryszard Kosson

Pracownia Przechowalnictwa i Fizjologii Pozbiorczej
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
tel. 46 833 40 46; 46 833 22 11 wew. 212, 214, 215, 277
Kierownik Pracowni - dr Maria Grzegorzewska

dr

Maria Grzegorzewska  maria.grzegorzewska@iwarz.pl

prof. dr hab.

Franciszek Adamicki  franciszek.adamicki@iwarz.pl

 mgr inż.

Ewa Badełek  ewa.badelek@iwarz.pl

Pracownia Przetwórstwa i Oceny Jakości
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
tel. 46 833 26 04; 46 833 22 11 wew. 211, 260, 266
Kierownik Pracowni - prof. dr hab. Ryszard Kosson

prof. dr hab.

Ryszard Kosson ryszard.kosson@iwarz.pl

mgr

Justyna Szwejda-Grzybowska justyna.grzybowska@iwarz.pl

mgr inż.

Magdalena Tuszyńska magdalena.tuszynska@iwarz.pl

 mgr

Anna Wrzodak anna.wrzodak@iwarz.pl

DZIAŁ UPOWSZECHNIANIA, PROMOCJI I INFORMACJI NAUKOWEJ
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
tel. 46 833 21 56; 46 833 22 11 wew. 223, 249
Kierownik Działu - mgr Igor Juraś

mgr

Igor Juraś igor.juras@iwarz.pl
mgr Anna Podczaska anna.podczaska@iwarz.pl

 mgr

Barbara Nowak barbara.nowak@iwarz.pl

 mgr

Tomasz Viscardi tomasz.viscardi@iwarz.pl

   inż.

Alicja Kosińska alicja.kosinska@iwarz.pl
  inż. Natalia Zwolińska natalia.zwolinska@iwarz.pl

Komórki usługowe i administracyjne

1. Dział Finansowo-Księgowy
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
tel. 46 833 22 65; 46 833 29 70; 46 833 22 11 wew. 209, 275, 276
mgr Agnieszka Antosiak 
agnieszka.antosiak@iwarz.pl

2. Dział Gospodarczy
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
tel. 46 833 22 11 wew. 292; 46 833 30 27
Kierownik Sekcji - Sławomir Śliwkowski 
slawomir.sliwkowski@iwarz.pl

2a. Sekcja Energetyczno - Techniczna
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
tel. 46 833 27 70; 46 833 22 11 wew. 202
Kierownik Sekcji - Dariusz Antos 
dariusz.antos@iwarz.pl

2b. Sekcja Obsługi Doświadczeń
ul. Rybickiego 15/17
96-100 Skierniewice
tel. 46 833 23 76
mgr Bogumił Wrąbel 
bogumil.wrabel@iwarz.pl

3. Samodzielny referent ds. Pracowniczych
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
tel. 46 833 33 43; 46 833 22 11 wew. 269
Jolanta Matysiak 
jolanta.matysiak@iwarz.pl

4. Specjalista ds. Zamówień Publicznych
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
tel. 46 833 33 43; 46 833 22 11 wew. 254
Ewelina Michalska 
ewelina.michalska@iwarz.pl

5. Inspektor ds. BHP i P. Poż.
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
tel. 46 833 22 11 wew. 204
Mirosław Kowalski 
miroslaw.kowalski@iwarz.pl

6. Specjalista ds. Obrony
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
tel. 46 833 22 11 wew. 238
Stanisław Dobrosz 
stanislaw.dobrosz@iwarz.pl

7. Kancelaria
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
tel. 46 833 26 92; 46 833 22 11 wew. 277
Teresa Gajewska  kancelaria@iwarz.pl

8. Sekretariat
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
tel. 46 833 34 34; 46 833 22 11 wew. 286
mgr Ewa Gładka iwarz@iwarz.pl

Insytut Warzywnictwa nie wyraża zgody na wykorzystanie publikowanych danych adresowych do przesyłania tresci o charakterze reklamowym.