warzywnictwo warzywnictwo
  Mapa witryny | Dojazd     
sobota, 21.09.2019
.
.
Informacje ogólne
- Strona główna
- O Instytucie
- Dyrekcja
- Działalność
- Struktura organizacyjna
- Rada naukowa
- Konferencje i seminaria
- Aktualności
- Dojazd
Prace badawcze
- Współpraca z zagranicą
- Projekty zagraniczne
- Projekty krajowe
- Własność intelektualna
Usługi
- Oferta usługowa
- Szkolenia
Zasoby
- Strony pracowników
- Biblioteka
Wydawnictwa
- Oferta wydawnicza
- Publikacje
- Vegetable Crops Research Bulletin

Wyszukiwanie:
 

 

 

 

 

 

 

 


Współpraca z zagranicą ::

I.   PROGRAMY MIĘDZYRZĄDOWEII.  MIĘDZYNARODOWA SIEĆ NAUKOWAIII.  UMOWY MIĘDZYNARODOWE


1. Integrowana ochrona warzyw (Integrated Pest Management of Vegetables)  - Białoruś, Polska, od 2002 r.,
Wykonawcy: prof. dr hab. Józef Robak,

2. Rozwój metod biotechnologicznych w hodowli warzyw i ich zastosowanie do wytwarza-nia nowych linii i odmian oraz technologie uprawy warzyw w polu i pod osłonami, meto-dy uprawy grzybów halucynogennych (Development of Biotechnological Methods for Breeding of Vegetable Crops-Carrot, Cabbage, Cucumber, and Using Them for Creation of New Lines and Technologies of Vegetable Crops Cultivated in the Fields and Covered Ground, as well as Growing Methods of Edible and Hallucinogenic Mushrooms) - Rosja, Polska, 2003-2008 r.,
Wykonawca: prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski

3. Rozwój nowych technologii uprawy warzyw w polu i pod osłonami, ich przechowywanie i marketing (Development of New Technology of Vegetable Production in the Field and Under Covers, Storage, Processing and Marketing) - Chiny, Polska, od 1999 r.,
Wykonawca: prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski

4. Uprawa grzyba aromatycznego Agaricus Blazei w warunkach kontrolowanych (Aromatic Mushroom Cultivating of Agaricus Blazei by Use of Modern Agaricus Growing Room) – Chiny, Polska, od 1999 r., Wykonawca:  doc. dr hab. Jan SzymańskiIV. INNE FORMY WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

1. Ochrona zasobów genowych roślin warzywnych i ich wykorzystanie w hodowli roślin (Vegetable Crops Genetic Resources Conservation and their Utilization in Plant Breeding) - Ukraina, Polska, 1998 – 2007 r.,
Wykonawca: dr Teresa Kotlińska

2. Ochrona zasobów genowych roślin warzywnych i ich wykorzystanie w hodowli roślin (Vegetable Crops Genetic Resources Conservation and their Utilization in Plant Breeding) – Japonia, Polska, – program wieloletni,
Wykonawca: dr Teresa Kotlińska

3. GENRES CT 99-105 Perspektywy europejskiego programu dotyczącego marchwi: charakterystyka, ocena i gromadzenie zasobów genowych marchwi i dzikich gatunków z rodzaju Daucus (The Future of European Carrot: characterise, evaluate and collect carrot and wild relatives) – program wieloletni, Anglia, Niemcy, Włochy, Francja, Grecja, Szwecja, Polska,
Wykonawca: dr Teresa Kotlińska

4. European Cooperative Programme for Genetic Resources (ECP/GR) Allium, Umbellif-erae, Solanaceae Working Group (Grupa robocza -  Allium, Umbeliferae, Solanaceae) –  program wieloletni, Włochy, Polska,
Wykonawca: dr Teresa Kotlińska

5. Zasoby genowe i hodowla roślin warzywnych i kwiatów (Genetic Resources and Breeding of Vegetable and Flowers Crops) –  program wieloletni, Izrael, Polska,
Wykonawcy: dr Elżbieta U. Kozik, dr Teresa Kotlińska

6. Wymiana źródłowych materiałów genetycznych i hodowlanych nowych odmian pomidora. (Tomato Germplasm Exchange Program) – program wieloletni, Chiny, Polska,
Wykonawca: dr Elżbieta U. Kozik

7. Międzynarodowa kalibracja metod analitycznych stosowanych w analizie gleb i roślin w laboratorium ogrodniczym (International Soil and Plant Analytical Exchange (ISE &IPE))- program wieloletni, Holandia, Polska,
Wykonawca: dr Waldemar Kowalczyk